Το My-Diet


Το
My-Diet είναι 100% ένα Δωρεάν πρόγραμμα Διατροφής, δείτε Πως Λειτουργεί.

Tο οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως:
- πρόγραμμα διατροφής
- ημερολόγιο καταγραφής της διατροφής σας.

Γραφτείτε σήμερα και ξεκινήστε .....


διαμόρφωσε την δίαιτα που σου ταιριάζει,
σύμφωνα με τις προσωπικές διατροφικές
σου ανάγκες και προτιμήσεις!
 Αρχική 

Το κανονικό Βάρος και ποιο είναι αυτό;


Το κανονικό Βάρος και ποιο είναι αυτό;  

Eπειδή τα τελευταία χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες έχουν μεταβληθεί παρατηρούμε μία συνεχή αύξηση του ποσοστού των υπέρβαρων ατόμων και στην χώρα μας.


    Αυτό φαίνεται από έρευνα που έγινε τη χρονική περίοδο 2001-2003 από τον Γεώργιο Ν. Κουκούλη κ.α., όπου βρέθηκε ότι σε δείγμα 915 ενηλίκων ηλικίας 18-79 το 50,8 % των αντρών και 29,3% των γυναικών ήταν υπέρβαρα.[3]

    Το να έχουμε κάποια κιλά παραπάνω ή παρακάτω δεν θα έπρεπε να μας προβληματίζουν εκτός και αν ξεπερνάμε κάποια προκαθορισμένα όρια που έχει θέσει ο WHO που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Στο πίνακα αυτόν μπορούμε να δούμε αν ήμαστε αδύνατη ή παχύς.

    Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το υπερβολικό βάρος από μόνο του ή και σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες οδηγεί στην αύξηση του κινδύνου εμφάνισης παθήσεων, όπως της υπέρτασης, του μη εξαρτώμενου από ινσουλίνη διαβήτη, της νόσου της χοληδόχου κύστης, της οστεοαθρίτιδας, κάποια είδη καρκίνου κ.α. [1].

    Εάν το ενεργειακό ισοζύγιο μας είναι καλό, δηλαδή οι ενεργειακές μας απαιτήσεις είναι οι ίδιες με τις ενεργειακή πρόσληψη μας, το βάρος μας κάτω από φυσιολογικές καταστάσεις θα παραμείνει σταθερό.

     

Εξετάστε το βάρος σας
 

Μπορείτε να κάνετε τους υπολογισμούς μόνοι σας ή κάντε το με την παρακάτω εφαρμογή για να δείτε σε ποία κατηγορία ανήκετε. Ο παρακάτω τύπος ισχύει μόνο για τους ενήλικες άντρες και γυναίκες, ενώ για παιδιά και έφηβους δεν ισχύει επειδή ο ΔΜΣ εξαρτάται από την ηλικία και το φύλλο.

Με το Δείκτη μάζας σώματος γίνεται μία εκτίμηση του βάρος σώματος ενός ενήλικα, σύμφωνα με τον τύπο:

                      Βάρος σώματος (σε kg)      Βάρος σώματος (σε kg)

     ΔΜΣ (BMI)= ---------------------------------- = ------------------------------------

                                  (το ύψος σε μέτρα)2                      ύψος (σε m) x ύψος (σε m)

Ένα παράδειγμα υπολογισμού βλέπουμε παρακάτω. Έστω ότι το βάρος μας είναι 60 kg και το ύψος είναι 165 cm ,τότε θα έχουμε:

                                                 60 kg                              60 kg

     ΔΜΣ (BMI)= ----------------------- = -------------------- =   23,4375

                                       (1,6m * 1,6m)                      2,56 m2

 

Συγκρίνουμε την τιμή μας σε σχέση με τον πίνακα και βλέπουμε ότι έχουμε φυσιολογικό βάρος.

Πίνακας [2]: Κατηγορίες υπέρβαρους σε ενήλικες σύμφωνα με ΔΜΣ (BMI)

Κατηγορίες

ΔΜΣ (kg/m2)

Ελλιποβαρής

          < 18,5

Φυσιολογικό βάρος

18,5-24,9

Υπέρβαρος/η

>=25

Προ-παχυσαρκίας

25,0-29,9

Παχυσαρκία τύπου Ι

30,0-34,9

Παχυσαρκία τύπου ΙΙ

35,0-39,9

Παχυσαρκία τύπου ΙΙΙ

>=40

Οι τιμές του ΔΜΣ είναι για ενήλικες και ανεξάρτητες από το φύλο, επηρεάζονται από την σωματική σύσταση και έτσι δεν είναι ακριβές για αθλητές ή για άτομα με πολύ βαριά εργασία δεν ισχύουν οι παραπάνω τιμές ή για εγκυμονούσες ή για θηλάζουσες.

 

Η κατανομή του λίπους και
η σημασία του - Μήλο ή Αχλάδι;

Η κατανομή του λίπους μαζί με το ΔΜΣ βοηθάει στην καλύτερη εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης νοσημάτων.

Η εκτίμηση της κατανομής του λίπος του σώματος γίνεται με τους εξής δείκτες:

α.)Τον δείκτη της κοιλιακής περιφέρειας (waist circumference)

β.)Τον δείκτη της κοιλιακής περιφέρειας/ την περιφέρεια των γλουτών (waist-hip ratio)

α.) Ο δείκτης κοιλιακής περιφέρειας αποτελεί δείκτη του ενδοκοιλιακού λίπους και σε τιμές για άνδρες πάνω από 102 cm και στις γυναίκες σε τιμές πάνω από 88 cm υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης μεταβολικών προβλημάτων[2].

  


Εξετάστε την κοιλιακή
περιφέρεια σας (waist circumference)[4]

Για τη μέτρηση της κοιλιακής περιφέρειας, μετράμε στη μέση μεταξύ του χαμηλότερου άκρου του τελευταίου απτού πλευρού και στην κορυφή της λαγόνιας ακρολοφίας.

β.) Ο δείκτης της κοιλιακής περιφέρειας/ την περιφέρεια των γλουτών, που αναφέρεται πιο πάνω, μπορεί να δώσει μία εκτίμηση της κατανομής του λίπους του σώματος, δηλαδή είναι το πηλίκο αυτών.

Υπάρχουν δύο τύποι κατανομής του λίπους του γυναικοειδές τύπου - αχλάδι ( που χαρακτηρίζεται από την συσσώρευση μεγάλου ποσοστού λίπους στις περιοχές των οπίσθιων, των γλουτών και στους μηρούς) και του ανδροειδές τύπου - μήλου όπου έχουμε την κατανομή του λίπους στην περιοχή της κοιλιακής χώρας. Ο τύπος του ανδροειδές τύπου κατανομής του λίπους είναι πιο επικίνδυνος από ότι γυναικοειδές τύπο κατανομής λόγω της συσσώρευσης του λίπους στην κοιλιακή περιοχή που έχει ως συνέπεια τον σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νοσημάτων.

Στον τύπο αχλαδιού η περιφέρεια των γλουτών είναι μεγαλύτερη από της κοιλιακής περιφέρειας και το αντίθετο συμβαίνει στον τύπο του μήλου.

 

Εξετάστε την κοιλιακή
περιφέρεια σας /την περιφέρεια των γλουτών (waist-hip ratio)[4]

Την μέτρηση της κοιλιακής περιφέρειας την κάνουμε όπως παραπάνω.

Για την μέτρηση των γλουτών, μετράμε γύρω από το ευρύτερο μέρος των γλουτών.

Στις τιμές για άντρες >=0,9 και για γυναίκες >=0,85 έχουμε κοιλιακή παχυσαρκία και υπάρχει σημαντικά αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης μεταβολικών επιπλοκών.

 

 

Πηγές:


active³ 4.9 · © 2000 - 2015 IPS Ltd · Όροι χρήσης